logo

Zapytanie 2/02/2017

W związku z planowanymi pracami budowlanym budynku zakładu w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zwracam się z prośbą o przedstawianie oferty na: zakup patelni uchylnej elektrycznej 80l.
Ofert prosimy składać w oparciu o poniższe zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.
Termin i metoda składania ofert – opisane w zapytaniu ofertowym.
Jeżeli chcesz zapoznać się z zapytaniem ofertowym wraz z przykładowym wzorem oferty na patelnię uchylną elektyczną, kliknij tutaj