logo

Tablica informacyjna

Cel operacji: Wprowadzenie nowych produktów oraz zmiana organizacji produkcji w zakładzie poprzez zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń.
Planowane/przewidywane wyniki operacji/ efekty: Utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowców w ilości powyżej 50%.
Działanie: 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.